Günümüzde giderek önem kazanan "Hayat Boyu Öğrenme" ilkeleri kapsamında Bakanlık personelinin mesleki ve kişisel gelişmelerinin sağlanması, gelişimlere intibak etmeleri, verimliliklerinin arttırılması ve üst görevlere hazırlanmalarına yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için meslekî gelişim konusunda öğretmenlere sürekli destek sağlanması gerekmektedir. Yeniden yapılandırma kapsamında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün bünyesinde oluşturulan Mesleki Gelişimi Destekleme Grup Başkanlığı öğretmenlerimizin yetiştirilmesine yönelik hizmetleri yürütmek üzere yetkilendirilmiştir.
         Grup Başkanlığımız 657 sayılı Devlet memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde; merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm öğretmenlerin yetiştirilmelerine yönelik hizmetiçi eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

İlköğretim Kurumları Standartları II. Faz eğitimleri

Eğitim öğretim yılı sonuna kadar mahalli olarak illerdeki tüm ilköğretim okullarından birer yönetici ve öğretmenin katılacağı İlköğretim Kurumları Standartları II. Faz eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmıştır. Konuya ilişkin yazımız ve eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Valilik Duyurusu

EK-1 Etkinlik Programı
EK-2 Eğitici Listesi
EK-3 TEGM Merkez Eğitim Ekibi Listesi

 

Duyuru

Bu site güncellenmemektedir.

http://oyegm.meb.gov.tr

adresinden güncel siteye ulaşabilirsiniz.

 

"FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu" Mahalli Eğitimleri

Eğitimde Fatih Projesinin bileşenlerinden bir tanesi de öğretmenlerimizi derslerinde bilişim teknolojisi araçlarını ve eğitim içeriklerini aktif olarak kullanacak bilgi ve beceriye kavuşturmaktır. Bu kapsamda yapılacak olan hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile öncelikli olarak ortaöğretim kurumlarından başlamak üzere tüm öğretmenlerimizin eğitimden geçirilmesi hedeflenmektedir.Bu hedefe ulaşabilmek ve başarıyla uygulanabilmesini sağlamak amacıyla eğitimlerin mahalli olarak ekteki etkinlik çerçeve programına ve aşağıdaki hususlara göre uygulanması gerekmektedir.       Yazı ve Ekleri

 

FATİH Projesi Eğitimleri

      Fatih Projesi kapsamında yapılacak olan eğitimlere ait valilik yazısı,  FATİH Projesi-Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursuna ait güncellenen program (EK-1)  ile  yeni düzenlenecek olan  FATİH Projesi-Hazırlayıcı Eğitim Kursuna  ait   hizmetiçi eğitim   programı  (EK-2)  ektedir.  Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin bu etkinlik programları doğrultusunda mahalli olarak düzenlenmesi  hususunda  bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

   Konuya ilişkin yazımız ve eklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

       Valilik yazısı

      Ek 1-  FATİH Projesi-Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu (3 sayfa- )

      Ek 2-  FATİH Projesi-Hazırlayıcı Eğitim Kursu (4 sayfa)

 

Anket


Değerli katılımcı,  bu anketlerden elde dilecek sonuçlar ileride düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin daha verimli ve etkili şekilde yürütülmesine ışık tutacaktır. Anket kapsamında vereceğiniz bilgiler sadece bu çalışmalarda değerlendirilecek, başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. (Anketler Faaliyet numaralarını da belirilterek merkezi ve mahalli faaliyetlerde uygulanabilecektir.)

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Uygulanabilecek Anketler


1. 2012 Yılı Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Değerlendirme Anketi
Y E N İ
Bu anket, katıldığınız mesleki gelişim faaliyetini tüm yönleriyle değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ileride düzenlenecek mesleki gelişim faaliyetlerinin daha verimli ve etkili şekilde yürütülmesine ışık tutacaktır.


2.
2012 Yılı Hizmetiçi Eğitim İhtiyacını Belirleme Anketi.

Bu anket, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ileride düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin daha verimli ve etkili şekilde yürütülmesine ışık tutacaktır.

3. 2012 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerini Değerlendirilme Anketi.
Katıldığınız hizmetiçi eğitim faaliyetini tüm yönleriyle değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

4. 2012 Yılı Hizmetiçi Eğitim Falliyetleri Kazanımların İzlenmesi Anketi.
Bu anket, katıldığınız hizmetiçi eğitim faaliyetinin etkilerini izlemek değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2011 Yılında Düzenlenmiş Anketlerin Genel Değerlendirme Sonuçları

 

 

2011 Yılı "Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Değerlendirme Anketi" Genel Sonuçlar

2011 Yılı "Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Kazanımların İzlenmesi Anketi" Genel Sonuçları

2011 Yılı "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacını Belirleme Anketi" Sonuçları


 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 3
2012 Hizmetiçi
Eğitim Planı