e-Döküman - Harcırah - Ek Ders

01.07.2010 tarihinden itibaren M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Merkezi ve Mahalli    olarak düzenlenecek Hizmetiçi Kurs ve Seminerlerinde Ödenecek Ek ders ücretlerine ait çizelge:

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve  Ek Ders Saatlerine  İlişkin Karar:

Bakanlar Kurulu Kararı                                                      Tarih: 01.12.2006 Sayı:2006/11350

Yayınlandığı Resmi Gazete                                                Tarih: 16.12.2006 Sayı:26378

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete                                Tarih: 21.07.2007 Sayı:26589

Bakanlar Kurulu Kararı                                                     Tarih: 18.04.2008 Sayı:2008/13567

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete                               Tarih: 10.05.2008 Sayı:26872

Bakanlar Kurulu Kararı                                                     Tarih: 24.11.2008 Sayı:2008/14575

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete                               Tarih: 23.01.2009 Sayı:27119

  1. 09 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan aylık katsayısı (0,059445)  dikkate alınarak;

01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren uygulanan Memur Maaş Katsayısı 0,059445 olup, buna göre kurs ve seminerlerde 1 (bir) saatlik brüt  Ek Ders  Ücreti  tutarını gösteren cetveldir


 ÜNVANI

Gösterge x Maaş Katsayısı

TUTARI

Profesör

300 x 0,059445

   17,83.-TL

Doçent

250 x 0,059445

   14,86.-TL

Yardımcı Doçent

200 x 0,059445

   11,89.-TL

Öğretim Görevlisi ve Okutman

160 x 0,059445

    9,51.-TL

M.E.B.Öğretmen ve Diğer Eğitim Görevlisi

140 x 0,059445

     8,32.-TL. 

Yarıyıl ve yaz tatili ile, Cumartesi-Pazar ve hafta içi saat 18.00 den sonra başlayan faaliyetlerde

150 x 0,059445

   8,92.-TL

AÇIKLAMA: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre;

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri:
 Madde 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller :
Madde 16-(1) (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
    a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.