2010 yılı, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli memur adaylarına yönelik düzenlenen Görevde Yükselme Eğitimine ait << Ders Notları >>