Değerli katılımcı,  bu anketlerden elde dilecek sonuçlar ileride düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin daha verimli ve etkili şekilde yürütülmesine ışık tutacaktır. Anket kapsamında vereceğiniz bilgiler sadece bu çalışmalarda değerlendirilecek, başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. (Anketler Faaliyet numaralarını da belirilterek merkezi ve mahalli faaliyetlerde uygulanabilecektir.)

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Uygulanabilecek Anketler


1. 2012 Yılı Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Değerlendirme Anketi
Y E N İ
Bu anket, katıldığınız mesleki gelişim faaliyetini tüm yönleriyle değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ileride düzenlenecek mesleki gelişim faaliyetlerinin daha verimli ve etkili şekilde yürütülmesine ışık tutacaktır.


2.
2012 Yılı Hizmetiçi Eğitim İhtiyacını Belirleme Anketi.

Bu anket, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ileride düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin daha verimli ve etkili şekilde yürütülmesine ışık tutacaktır.

3. 2012 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerini Değerlendirilme Anketi.
Katıldığınız hizmetiçi eğitim faaliyetini tüm yönleriyle değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

4. 2012 Yılı Hizmetiçi Eğitim Falliyetleri Kazanımların İzlenmesi Anketi.
Bu anket, katıldığınız hizmetiçi eğitim faaliyetinin etkilerini izlemek değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2011 Yılında Düzenlenmiş Anketlerin Genel Değerlendirme Sonuçları

 

 

2011 Yılı "Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Değerlendirme Anketi" Genel Sonuçlar

2011 Yılı "Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Kazanımların İzlenmesi Anketi" Genel Sonuçları

2011 Yılı "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacını Belirleme Anketi" Sonuçları